Werkwijze
Taaltrainingen bij Gohres Legal Communications kenmerken zich door maatwerk. Bij het intakegesprek wordt een behoefteanalyse gemaakt van de deelnemer(s). In samenspraak met de opdrachtgever en de cursist(en) wordt de inhoud en het tijdpad van de cursus bepaald. Vóór aanvang van de training wordt het kennisniveau van de cursist(en) bepaald, meestal door middel van een entree-test.

Tussentijdse evaluaties bewaken de cursusvoortgang. Op die manier kan een cursist of een groep specifieke wensen of bijzondere verzoeken uiten ten aanzien van het verdere verloop van de cursus. Er wordt van de cursist verwacht dat deze de lessen voorbereidt middels huiswerk.

Een cursus wordt afgesloten met een eindevaluatie en bij voldoende vordering en aanwezigheid wordt een certificaat uitgereikt.

Advocaten die een cursus volgen bij Gohres Legal Communications kunnen deze zelf aanmelden bij de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) voor het verkrijgen van opleidingspunten in het kader van de Verordening op de vakbekwaamheid en de Regeling vakbekwaamheid. Zij moeten daartoe een cursusprogramma overleggen met cursustijden en een certificaat van deelname.

Gohres Legal Communications is erkend door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). Per gevolgd lesuur van 60 minuten is één opleidingspunt te behalen in het kader van de permanente educatie.

De omvang en prijs van een ‘in-company’ training zijn afhankelijk van de specifieke wensen en leerbehoeften.
Groenendaalkade 4 2103 AA Heemstede T 023 54 77 328 F 023 52 94 847 M 06 290 56 868 E info@gohreslegal.com lid NGTV Privacy