Profielschets
De trainingen worden gegeven door drs Christiane Gohres-van der Wolf. Christiane Gohres studeerde Engelse taal-en letterkunde aan de Universiteit van Leiden en studeerde af in 1983. Zij behaalde daarbij tevens een 1e-graads lesbevoegdheid. Van 1983 tot 1996 werkte zij als tolk/beëdigd vertaler en taaltrainer Engels bij een groot internationaal advocatenkantoor in Amsterdam. Zij werd intern opgeleid en volgde in die periode diverse opleidingen en post-academische cursussen op het gebied van (juridisch) vertalen en tolken, zowel in Nederland als in het Verenigd Koninkrijk. Zo behaalde zij in 1991 het SIGV (Stichting Instituut van Gerechtstolken en -vertalers) diploma gerechtstolk en het SIGV diploma Juridisch Vertaler in de Engelse taal in 1995.

Christiane Gohres heeft zich gespecialiseerd in het geven van cursussen en workshops Praktisch Juridisch Engels en Zakelijk en Financieel Engels. Sinds 1996 werkt zij zelfstandig als freelance taaltrainer, (gerechts)tolk en vertaler.

Tot haar cliënten behoren grote Nederlandse advocaten- en notariskantoren en belastingadvieskantoren van de Top 10, maar ook middelgrote en kleinere kantoren, ook in het buitenland. Daarnaast verzorgde zij trainingen Juridisch Engels voor andere commerciële instellingen, zoals een grote energieleverancier en een financiële dienstverlener.

Gedurende zes jaar was zij als docent verbonden aan het SIGV (Stichting Instituut van Gerechtstolken en –vertalers). In het verleden heeft zij gastcolleges en workshops gegeven aan de Universiteiten van Utrecht en Wenen, bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken en SSR (Studiecentrum Rechtspleging). Zij was tevens lid van de Toets-subcommissie Engels van het voormalige Kernteam Kwaliteitsnormering Tolken en Vertalers.

Gedurende bijna 5 jaar was Christiane Gohres als freelance docent verbonden aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, waar zij cursussen Allround English gaf. Voorts verzorgde zij Legal English cursussen voor de studieverenigingen van de rechtenfaculteiten van resp. de Universiteiten van Amsterdam, Groningen en Utrecht.

Advocaten die een cursus gevolgd hebben bij Gohres Legal Communications kunnen hiervoor opleidingspunten aanvragenbij de Nederlandse Orde van Advocaten. Gohres Legal Communications is tevens officieel erkend als onderwijsinstelling door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

Christiane Gohres is lid van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (Rbtv).
Zij is aangesloten bij Clarity, een internationale beweging die vereenvoudiging van juridisch taalgebruik promoot, en lid van The National Association of Judiciary Interpreters & Translators (NAJIT) in de Verenigde Staten. Zij is ingeschreven in het landelijk Kwaliteitsregister Tolken en Vertalers, gevestigd te ‘s-Hertogenbosch.
Groenendaalkade 4 2103 AA Heemstede T 023 54 77 328 F 023 52 94 847 M 06 290 56 868 E info@gohreslegal.com lid NGTV Privacy